Index
Hoe?
Gebruik het stappenplan om een volledig toernooi te maken vanaf nul.

Handleiding

Gebruiker opties

Startpagina

De standaard startpagina is aanpasbaar. Ga hiervoor naar de Home knop. Wacht 1 seconde en kies "Kies profielopties". Standaard heeft deze de volgende gegevens weer.
 • Uitslagen van de laatste speeldag
 • Meter, procentuele weergave van gespeelde, uitgestelde/afgebroken en nog te spelen partijen
 • Uitslag op punten
 • Volgende ronden, indien gedefinieerd
Alle gekozen opties worden automatisch gescheiden door een horizontale lijn. Je kan 9 profielen aanmaken en een eigen naam geven. Deze worden getoond onder de link "Kies profielopties". Het 1° profiel is het standaardprofiel. Dit is hetgene dat gebruikt wordt als je klikt op de Home knop.
Opmerking: Volledig gespeelde toernooien hebben altijd volgende startweergave: kruistabel, stand en individuele spelersuitslagen tenzij er een keuze gemaakt wordt via de adresbalk.

Menu: Actief toernooi

Doel: Ingebrachte info bekijken

 • Kruistabel


  • Basistabel: Dit is de tabel volgens invoer van de spelers
  • Tabel op punten: Dit is dezelfde tabel als de basistabel maar gesorteerd volgens de al behaalde punten
  • Tabel op verloren punten: Dit is dezelfde tabel als de basistabel maar gesorteerd volgens het verschil van de punten welke de spelers behaald zou hebben als ze alles hadden gewonnen.
  • Tabel volgens het Amerikaanse systeem
   • Op 1 lijn (Heen en terug achter elkaar)
   • op 2 lijnen (Heen en terug)
 • Punten


  je kan op de meeste kolommen sorteren. (klik op de kolomkop)
  • Stand Op punten. Dit is de stand met de werkelijk verdiende punten
  • Stand Op verloren punten Dit is gesorteerd op het aantal punten welke niet gehaald werden tegenover het maximum te halen punten.
  Als je klik op een naam zie je de individuele uitslagen van deze speler.
 • Lijsten


  • De uitslagen van de laatst gespeelde partijen
  • De spelerslijst
  • De Speeldagen
  • Aantal nog te spelen partijen
  • Resultaten van de spelers
 • Grafisch


  • Alle nog te spelen partijen
  • Alle uitgestelde, afgebroken of onbekende partijen
  • De punten per speler als taartgrafiek
  • De punten per speler als staafgrafiek
  • De meter: Lijn met gespeelde en nog te spelen partijen
 • Te spelen


  • Volgende ronden
  • Uitgestelde, Afgebroken of onbekende partijen plus de op voorgand gespeelde partijen
  • Kalender met de uitslagen
  • Kalender zonder de uitslagen
  • De kalender
  • Alle nog te spelen partijen
 • Synopsis


  • Winst Toont een kruistabel met de uitslagen onderling
  • Punten Toont een lijst met de punten over de jaren heen.
  • Inclusie ladder
  • Deelnames
 • De afwezigheidslijst
 • Toernooireglement


  Dit moet dan wel ingegeven zijn door de door toernooileiding
 • Ladder


  Alternatief toernooi. Indien van toepassing
 • Kies toernooi.


  Je krijgt hier een lijst van alle toernooien. Je kan rechtstreeks klikken op de naam om 1 selectie te maken of werken via selectievakjes en een maximum van 5 toernooien kiezen.
  Opgelet: Deze keuze blijft van kracht tot 15 augusus of tot je opnieuw een keuze maakt.
 • Maak uitgebreide koppeling

  Je kan hier een persoonlijke koppeling maken met alle toernooien en opties die je zelf wilt. Eventueel kan je deze koppeling ook doorsturen. Dit kan handig zijn als er meerdere toernooien actief zijn op hetzelfde moment.

Als je klikt op een menu item met submenu's dan krijg je een pagina met alle onderdelen van dit submenu.
bijvoorbeeld: bij klikken op punten krijg je de 2 onderliggende lijsten met de punten. 1 gesorteerd op punten en 1 op verliespunten.

menu: info

 • Paringstabel


  Voor manuele paringen kan je hier een lijst maken van 4 tot 200 spelers
 • Uw laatste bezoeken

  Uw laatst bezochte pagina's van het toernooi.

Sneltoetsen


 • Sommige opties hebben een sneltoets. Je gebruik deze sneltoets samen met de alt toets op uw klavier.
  • aafwezigheidskalender
  • hHome
  • kKalender
  • lLedenlijst (verplicht inloggen)
  • mMenu volledig
  • pVolgende partijen
  • sStand
  • tTabel
  • uUitgesteld
  • vVroeger
  Rode letter opent in een nieuw blad

Problemen

Soms kan je geen ander toernooi meer kiezen. Dit is een browserfout.
Meestal kan je de cookies aanpassen via een klik met de rechter muistoets vooraan in de adresbalk net voor de tekst op het icoon. Dan zoeken naar cookies.
Je kan manueel je cookies verwijderen.
Je kan je cookies vinden op de volgende plaatsen
 • Internet explorer: %LocalAppData%\Microsoft\Windows\INetCookies\low
 • Edge: %LocalAppData%\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\AC\#!001\MicrosoftEdge\Cookies
 • chrome: %LocalAppData%\Google\Chrome\UserData\Default
Werkwijze:
 • Kopieer de locatie van uw browser
  • Selecteer met de muis de tekst
  • Toetsen: control-C
 • Toetsen Windows-R
 • Plak de tekst in het venster uitvoeren(control-V)
 • klik ok
 • Verwijder alle bestanden
Beheerder opties
Indien de teksten een beetje te klein zijn (of te groot) dan kan je naar keuze deze vergroten zonder dat dit invloed heeft op andere pagina's.
Voor de volgende beheerderopties dien je ingelogd te zijn. Wil je toegang dan dien je hiervoor rechten aan te vragen bij iemand die de rechten kan aanpassen.
Dit is:
 • Freddy Buysse
Dit moet wel goedgekeurd worden door het bestuur. Vanzelfsprekend moet je lid van de club zijn.

Groepen

Wat is een groep?


Een groep kan veel zijn. Zoals type toernooi (blitz, rapid, clubkapioenschap, ...), niveau (Elo>2200 en Elo<2000, enz), een jaar (indien meerdere toernooien per jaar), een club, een verantwoordelijke (indien deze meerdere lopende toernooien terzelfder tijd heeft), enz. Voor elke groep kan je één logo toevoegen. Het logo wordt afgedrukt linksboven in de notatieformulieren. Het logo mag max. 20kB zijn en 35*45 pixels

Een groep wordt gebruikt om:

 • rechten toe te kennen
 • te filteren
 • te identificeren.
Je kan de groepen:
 • bewerken/verwijderen
 • rechten toekennen (enkel groepsrechtenbeheerder)
 • Dit is:
  • Freddy Buysse
Zodra je een groep maakt heb je er ook onmiddellijk rechten op. Wil je iemand anders rechten geven dan moet een groepsrechtenbeheerder dit aanpassen.

Toernooien

Kies in het menu voor "Nieuw toernooi" Vul de Naam in en optioneel een omschrijving. De omschrijving wordt:

 • In de andere pagina's weergegeven als je boven de naam gaat met de muis.
 • Gebruikt in de notatieformulieren als koptekst. Het beste is over 2 lijnen

Je MOET ook een groep opgeven. Zie Groepen

Eens een toernooi gemaakt is kan je de eigenschappen hiervan bewerken via "Bewerk toernooi" en de symbolen/punten van een toernooi bewerken via "Toernooi punten en symbolen"

Spelers

 • Nieuwe spelers toevoegen


  De spelers kan je in 1 keer inbrengen. Voer per lijn 1 voornaam en familienaam in gescheiden door een komma en klik op toevoegen
  Opgelet: De volgorde van inbrengen bepaald de kalender. Je kan de volgorde later aanpassen via Spelers volgorde wijzigen
  Opgelet: Elke naam mag maar 1 keer voorkomen binnen een toernooi.
 • Spelers Bewerken of verwijderen


  Je kan volgende eigenschappen van een speler aanpassen:
  • Voornaam
  • Familienaam
  • Stamnummer
  • Fidenummer
  • ELO
  • Opmerking
  • Extra punten
   • De gewone punten
   • Weerstandspunten
   • Winstpunten
   Dit kan gebruikt worden voor overdracht van een voorgaand toernooi. vb: overdracht van een voorronde.
  Opgelet: Enkel de namen zijn verplicht. Andere gegevens zijn dus optioneel.
 • Spelers volgorde wijzigen


  Via drag en drop kan je de volgorde van de spelers wijzigen.
  • Via gewoon slepen verplaats je 1 speler naar de plaats waar je deze lost
  • Via slepen met ingehouden shifttoets wissel je 2 spelers onderling van plaats
  Opgelet: Gezien de volgorde van de spelers de kalender bepaald zal elke wijziging invloed hebben op de kalender.
 • Speler uit het toernooi halen zonder de kalender te wijzigen


  Wijzig de voornaam zoals hierboven beschreven in "Bye "+oorspronkeleijke naam.
  voorbeeld: Jan wordt bye jan

Partijen

Je kan partijen op meerdere manieren inbrengen.
Uitslag Voor de eerste 4 opties moet je klikken op de huidige uitslag of het streepje, invullen en OK klikken. De datum wordt automatisch gekozen volgens uw keuze van de toernooi-eigenschappen. Indien uitgesteld of afgebroken moet je wel aanduiden welke speler hiervoor koos.
 • Per ronde via de kalender
 • In de kruistabellen
 • Via de lijst "Uitslagen per speler"
 • Bij de laatst gespeelde partijen
 • Bij de volgende ronden
 • In de startpagina heb je een lijst met partijen welke al moesten gespeeld zijn volgens de kalender en volgens de volgende ronden. Deze kan je hier in 1 keer aanpassen.
 • Via menu beheerder, Toernooi ingaven
  • Kruistabel
   • Hier kan je ALLE partijen in 1 keer inbrengen. Echter zonder opmerking en met standaard datum. Bestaande gegevens worden wel overgenomen.
  • Voeg partijen toe
   • De gekende gegevens worden steeds aangepast bij het selecteren van de 2 spelers.

Bewerk speeldata

De voorziene speeldatums van de officiële kalender kunnen hier ingegeven worden. Deze worden gebruikt voor de kalender en voor de notatieformulieren. De notatieformulieren kunnen niet gegenereerd worden als er niet voldoende datums ingebracht zijn.

Optioneel kan je deze data ook aanmaken in de "Volgende ronde data" Hiervoor vink je deze onderstaande optie aan.
kopij data
Opgelet: Vink dit maximum 1 keer aan per toernooi. Dit overschrijft de bestaande gegevens niet!

Bewerk data voor de volgende ronden

In samenwerking met de officiële data heb je ook de data voor de volgende ronden. Dit zijn de data waar de aangepaste te spelen partijen (Op voorhand gekende afwezigheden, afgebroken en uitgestelde partijen) bepaald worden.
volgende ronden data Je kan per datum volgende gegevens ingeven
 • Naam
 • Opmerking. Enkel zichtbaar als je boven de tekst zweeft met de muis.
 • Knipper frequentie per milliseconde (dus niet te klein instellen)
 • Voorgrondkleur
 • Achtergrondkleur
 • Wanneer de datum tonen
  • Altijd
  • Nooit
  • Indien er ook partijen zijn.
 • Toon de bye spelers
 • Tonen vanf welke datum

Volgende ronden

Als er partijen afgebroken of uitgesteld zijn kan je deze opnieuw paren. Zie ook de 2 vorige punten
Eerst maak je de datums aan en daarna kan je de partijen verdelen over de ingegeven data. Er zijn 2 methoden. Voor beide methoden moeten de data al aangemaakt zijn. Start met methode 1 en verfijn met methode 2.
 1. herparen Je kan een volledige speeldag markeren voor een specifieke dag via de kalender. Ga naar de kalender en klik op de datum van de ronden welke je wilt toevoegen aan een nieuwe speeldag in de volgende ronden.
 2. Via Beheerder ➨ "Toernooi ingaven" ➨ "Volgende ronden partijen"
  Je kan zien wie er afwezig is. Dit werkt natuurlijk slechts als de afwezigheidskalender correct bijgehouden wordt.
  Onderaan elke speeldag staat ook wie (nog) niet speelt.
  volgende ronden partijen Via slepen naar de juiste datums kan je de datum van de nog te spelen partijen (her)bepalen.
  Zodra je start met slepen worden de beschikbare datums in kleur weergegeven. Groen=OK, rood=Niet OK. De nog te bepalen partijen staan onderaan alfabetisch gesorteerd in blokken per witspeler.
  Je kan eventueel ook filteren
  • Op 1 of meerdere (delen van) namen gesplits met een komma
  • Op type
   • Alles
   • Uitgestelde partijen
   • Afgebroken partijen
   • Uitgesteld en afgebroken partijen
   • Niet uitgesteld of afgebroken

Notatieformulieren

Deze optie maakt een pdf-bestand welke je kan afdrukken. Dit bestand is al ingevuld met de gekende gegevens.
Het is echter niet mogelijk notatieformulieren te genereren als de speeldatums nog niet (volledig) zijn ingevuld. Zie "Bewerk speeldata"
 • Het logo van de groep
 • De omschrijving van de groep
 • De voorziene speeldag Optioneel
 • De 2 spelers
 • De omschrijving van het toernooi
 • De rondenaam

Uitslagenboekje

Dit maakt te allen tijde een A5-boekje in pdf-formaat met de gekende uitslagen ingevuld.
Druk dit boekje af in een 'reader' met 'binding: left'

Synopsis in beheerder menu

Dit is hetzelfde als in het menu actief maar met alle spelers, ook van andere toernooien.

E-mail naar de spelers

Dit opent een e-mail met de gekende adressen uit de ledenlijst welke meedoen met het actieve toernooi.