Het recentste toernooi (wk_2020-2021) is nu geselecteerd. Indien U een ander toernooi wilt kan U dit kiezen via het menu(Actief toernooi ==> Kies toernooi)

Klik op dit vlak om te sluiten
Het recentste toernooi (wk_2020-2021) is nu geselecteerd. Indien U een ander toernooi wilt kan U dit kiezen via het menu(Actief toernooi ==> Kies toernooi)

Klik op dit vlak om te sluiten
×

Wat wil je kwijt over de site


TOERNOOIREGLEMENT DE WITTE KAPROEN

1. De speelduur is vastgelegd op 90 minuten, wie deze tijd overschrijdt, verliest de partij!                                                                                                                                                                              

2. Bij onvoorziene omstandigheden kan de partij afgebroken worden, wanneer de schaakpartij onmogelijk kan uitgespeeld worden bij een vroegtijdige sluiting van de cafétaria!

Op de notatiebladen is er achteraan plaats voorzien, om de positie van de overgebleven schaakstukken op het bord

te noteren, alsook de stand van de klok op het ogenblik dat er afgebroken wordt!

3. Het gebruik van de schaakklok is verplicht! Deze wordt op 1u30 gezet (digitale schaakklok).

4. Het gebruik van de notatiebladen is eveneens verplicht, dit om betwistingen achteraf uit te sluiten!

5. Een speler die niet kan spelen op de voorziene dag, dient dit zo vlug mogelijk te melden aan de verantwoordelijke van de schaakclub (Freddy – tel. 0475 53 22 91)!

Vroegtijdige afwezigheden mogen altijd via de website aangekondigd worden!

Zijn/haar tegenstrever moet ook zo vlug mogelijk (telefonisch) op de hoogte gebracht worden van zijn afwezigheid!

6. De wedstrijden worden om 20.00uur aangevat. Tenzij bij onvoorziene omstandigheden, kan hiervan afgeweken worden, doch dit moet vooraf aangekondigd worden door de verantwoordelijke van de schaakclub!

7. Alle wedstrijden worden in ons lokaal in de cafétaria van de sporthal “Neptunus” gespeeld!

8.Uitgestelde wedstrijden worden op een latere datum gespeeld, in overlegging met de beide spelers die hun partij hebben uitgesteld!

9.Toekenning van de punten:

Het recentste toernooi (wk_2020-2021) is nu geselecteerd. Indien U een ander toernooi wilt kan U dit kiezen via het menu(Actief toernooi ==> Kies toernooi)

Klik op dit vlak om te sluiten