Welke gegevens worden er van jou bewaard op de site?

Kijk op de privacy info paginaKlik op dit vlak om te sluiten.00:08:20

Met spijt heb ik vernomen dat Frank toch forfait geeft voor de rest van het seizoen.

Tabel

 
Marc Van Geertsom
Freddy Buysse
Jan Remue
Julien Lemmens
Luc Riesselmann
Yvonne Klijsen
Jacques Laureyssens
Eddy Keerstock
Luc Van Hoecke
Wit
Zwart
partijen
Totaal
Marc Van Geertsom * 1/. ./1 3/. U/. ./3 1/. ./U 1/. 6 4 6 10
Freddy Buysse ./3 * 1/. ./3 3/3 3/. ./2 U/. 1/. 8 11 8 19
Jan Remue 3/. ./3 * 3/. 2/U ./3 3/U ./U 2/. 13 6 7 19
Julien Lemmens ./1 1/. ./1 * ./U 2/. ./1 3/. U/. 6 3 6 9
Luc Riesselmann ./U 1/1 U/2 U/. * 2/. ./U 3/1 U/U 6 4 6 10
Yvonne Klijsen 1/. ./1 1/. ./2 ./2 * 1/. ./3 ./1 3 9 8 12
Jacques Laureyssens ./3 2/. U/1 3/. U/. ./3 * U/. 1/1 6 8 7 14
Eddy Keerstock U/. ./U U/. ./1 3/1 1/. ./U * ./U 4 2 4 6
Luc Van Hoecke ./3 ./3 ./2 ./U U/U 3/. 3/3 U/. * 6 11 6 17

Tabel volgens punten

 
Jan Remue
Freddy Buysse
Luc Van Hoecke
Jacques Laureyssens
Yvonne Klijsen
Luc Riesselmann
Marc Van Geertsom
Julien Lemmens
Eddy Keerstock
Wit
Zwart
partijen
Totaal
Jan Remue * ./3 2/. 3/U ./3 2/U 3/. 3/. ./U 13 6 7 19
Freddy Buysse 1/. * 1/. ./2 3/. 3/3 ./3 ./3 U/. 8 11 8 19
Luc Van Hoecke ./2 ./3 * 3/3 3/. U/U ./3 ./U U/. 6 11 6 17
Jacques Laureyssens U/1 2/. 1/1 * ./3 U/. ./3 3/. U/. 6 8 7 14
Yvonne Klijsen 1/. ./1 ./1 1/. * ./2 1/. ./2 ./3 3 9 8 12
Luc Riesselmann U/2 1/1 U/U ./U 2/. * ./U U/. 3/1 6 4 6 10
Marc Van Geertsom ./1 1/. 1/. 1/. ./3 U/. * 3/. ./U 6 4 6 10
Julien Lemmens ./1 1/. U/. ./1 2/. ./U ./1 * 3/. 6 3 6 9
Eddy Keerstock U/. ./U ./U ./U 1/. 3/1 U/. ./1 * 4 2 4 6

Tabel volgens verloren punten

 
Luc Van Hoecke
Jan Remue
Freddy Buysse
Eddy Keerstock
Jacques Laureyssens
Luc Riesselmann
Marc Van Geertsom
Julien Lemmens
Yvonne Klijsen
Wit
Zwart
partijen
Totaal
Luc Van Hoecke * ./2 ./3 U/. 3/3 U/U ./3 ./U 3/. 6 11 6 17
Jan Remue 2/. * ./3 ./U 3/U 2/U 3/. 3/. ./3 13 6 7 19
Freddy Buysse 1/. 1/. * U/. ./2 3/3 ./3 ./3 3/. 8 11 8 19
Eddy Keerstock ./U U/. ./U * ./U 3/1 U/. ./1 1/. 4 2 4 6
Jacques Laureyssens 1/1 U/1 2/. U/. * U/. ./3 3/. ./3 6 8 7 14
Luc Riesselmann U/U U/2 1/1 3/1 ./U * ./U U/. 2/. 6 4 6 10
Marc Van Geertsom 1/. ./1 1/. ./U 1/. U/. * 3/. ./3 6 4 6 10
Julien Lemmens U/. ./1 1/. 3/. ./1 ./U ./1 * 2/. 6 3 6 9
Yvonne Klijsen ./1 1/. ./1 ./3 1/. ./2 1/. ./2 * 3 9 8 12

  X  

1
 
2


  1 2  

Plaats Naam 123456789101112131415161718 Partijen Punten
Jan Remue 9ZU 7W+ 2Z+ 3W= 8W+Bye 6W= 5Z+ 9W. 7Z. 2W. 3Z. 8Z.Bye 6ZU 5W.19
Freddy Buysse 7Z+ 3W- 1W- 8Z+Bye 6Z+ 5W+ 4Z= 7W. 3Z. 1Z. 8W.Bye 6W+ 5Z. 4W.19
Luc Van Hoecke 6WU 2Z+ 5W+ 1Z= 4W+ 8ZU 9WUBye 6ZU 2W. 5Z. 1W. 4Z+ 8W. 9Z.Bye17
Jacques Laureyssens 8W+Bye 6WU 5Z+ 3Z- 9WU 7Z+ 2W= 8Z.Bye 6Z. 5W. 3W- 9Z. 7W. 2Z.14
Yvonne KlijsenBye 6Z= 3Z- 4W- 9Z+ 7W- 2Z- 1W-Bye 6W. 3W. 4Z. 9W. 7Z. 2W. 1Z.12
Luc Riesselmann 3ZU 5W= 4ZU 9W+ 7ZU 2W- 1Z= 8WU 3WU 5Z. 4W. 9Z- 7W. 2Z- 1WU 8Z.10
Marc Van Geertsom 2W- 1Z- 8W+Bye 6WU 5Z+ 4W- 9ZU 2Z. 1W. 8Z.Bye 6Z. 5W. 4Z. 9W.10
Julien Lemmens 4Z- 9W+ 7Z- 2W- 1Z- 3WUBye 6ZU 4W. 9Z. 7W. 2Z. 1W. 3Z.Bye 6W.9
Eddy Keerstock 1WU 8Z-Bye 6Z- 5W- 4ZU 3ZU 7WU 1Z. 8W.Bye 6W+ 5Z. 4W. 3W. 7Z.6

Plaats Naam H/T123456789 Partijen Punten
Jan RemueH
T
9ZU
9W.
7W+
7Z.
2Z+
2W.
3W=
3Z.
8W+
8Z.
Bye 6W=
6ZU
5Z+
5W.
19
Freddy BuysseH
T
7Z+
7W.
3W-
3Z.
1W-
1Z.
8Z+
8W.
Bye 6Z+
6W+
5W+
5Z.
4Z=
4W.
19
Luc Van HoeckeH
T
6WU
6ZU
2Z+
2W.
5W+
5Z.
1Z=
1W.
4W+
4Z+
8ZU
8W.
9WU
9Z.
Bye17
Jacques LaureyssensH
T
8W+
8Z.
Bye 6WU
6Z.
5Z+
5W.
3Z-
3W-
9WU
9Z.
7Z+
7W.
2W=
2Z.
14
Yvonne KlijsenH
T
Bye 6Z=
6W.
3Z-
3W.
4W-
4Z.
9Z+
9W.
7W-
7Z.
2Z-
2W.
1W-
1Z.
12
Luc RiesselmannH
T
3ZU
3WU
5W=
5Z.
4ZU
4W.
9W+
9Z-
7ZU
7W.
2W-
2Z-
1Z=
1WU
8WU
8Z.
10
Marc Van GeertsomH
T
2W-
2Z.
1Z-
1W.
8W+
8Z.
Bye 6WU
6Z.
5Z+
5W.
4W-
4Z.
9ZU
9W.
10
Julien LemmensH
T
4Z-
4W.
9W+
9Z.
7Z-
7W.
2W-
2Z.
1Z-
1W.
3WU
3Z.
Bye 6ZU
6W.
9
Eddy KeerstockH
T
1WU
1Z.
8Z-
8W.
Bye 6Z-
6W+
5W-
5Z.
4ZU
4W.
3ZU
3W.
7WU
7Z.
6

Het recentste toernooi (Post_2018-2019) is automatisch geselecteerd. Indien U een ander toernooi wilt kan U dit kiezen via het menu(Actief toernooi ==> Kies toernooi)

Klik op dit vlak om te sluiten