Welke gegevens worden er van jou bewaard op de site?

Kijk op de privacy info paginaKlik op dit vlak om te sluiten.00:08:20

De club is gesloten tot eind augustusKlik op dit vlak om te sluiten.00:00:15
Nog dagen te gaan dagen voor we weer starten
Gelukkige verjaardag aan: Jan Remue (7 juli), Eddy Keerstock (18 juli)
×

Wat wil je kwijt over de site5 partijen konden niet gespeeld worden wegens covid-19

 

Art. 1 (basisregels)

Alle regels die voorgeschreven zijn door de "FIDE" zijn van toepassing tijdens ons clubkampioenschap met uitzondering van de eventuele wijzigingen hierna. de officiële reglementen vind je op https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/handboek/schaakregels/FIDE-Regels%20voor%20het%20Schaakspel%201-1-2018.pdf

Art. 2 (spelformule)

Er wordt gespeeld in 1 groep en iedereen speelt 2 maal tegen elkaar, 1 maal met wit en 1 maal met zwart.

Art. 3 (speelduur)

De speelduur is 120 minuten quickplay finish (qpf) per persoon per partij

Art. 4 (begin van de partij)

Iedere partij vangt aan om 20u00, tenzij onderling overeengekomen en met akkoord van de toernooileider. De toernooileider of zijn vervanger zal de klokken starten om 20u00, nadat hij/zij er zich van vergewist heeft dat de klok juist ingesteld staat! Eens dat de klok opgang gebracht is, mag ze niet meer teruggedraaid worden. Hieromtrent vragen wij de nodige discipline van iedere speler, om zijn/haar partij aan te vatten op het voorgeschreven uur. Afwijkingen hieromtrent kunnen enkel gebeuren in samenspraak met beide spelers en de toernooileider!

Art. 5 (afwezigheid)

Indien een schaaklid niet aanwezig kan zijn op de voorgeschreven dag en uur, dient hij/zij de toernooileider telefonisch op de hoogte te brengen van zijn/haar afwezigheid, en dit vóór 18 uur op de dag dat er moet gespeeld worden! Eveneens dient het schaaklid zijn/haar tegenstrever ook telefonisch op de hoogte te brengen van zijn/haar afwezigheid. Het spreekt echter vanzelf, dat er ook vóór de uiteindelijke speeldag mag opgebeld worden naar de toernooileider en zijn/haar tegenstrever. Indien de toernooileider niet telefonisch kan gecontacteerd worden, dient iemand anders van het bestuur gewaarschuwd te worden van zijn/haar afwezigheid! Dit natuurlijk ook vóór het voorgeschreven uur (18 uur)! Spelers die niet waarschuwen krijgen automatisch een forfaitscore. Indien de tegenstrever niet telefonisch kan gecontacteerd worden, zal de toernooileider in de eerste plaats, of het ander bestuurslid bij diens ontstentenis, contact opnemen met zijn/haar tegenstrever! De telefoonnummers en andere gegevens van de bestuursleden en de schaakleden, zijn te bekijken op de website van de schaakclub!

Art. 6 (Stopzetting deelname clubkampioenschap) zie Vademecum KBSB nl 20180201

Wanneer een schaaklid wegens één of andere reden niet verder kan deelnemen aan het clubkampioenschap, dan vervallen zijn/haar verworven punten, wanneer hij/zij minder dan 50% van de wedstrijden gespeeld heeft! Uiteraard vervallen de verworven punten bij de tegenstrevers dan ook, wanneer de betrokkene minder dan 50% van zijn/haar wedstrijden gespeeld heeft!

Art. 7 (communicatie toestellen)

In afwijking van het “FIDE” schaakreglement is het toegestaan dat de schaakleden hun gsm bij zich mogen houden tijdens de schaakpartij, echter uit het zicht. Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat er bij een oproep de speler zich dient  te verwijderen uit de speelruimte, zodanig dat andere spelers niet gestoord worden tijdens hun schaakpartij! Eveneens dienen alle schaakleden het meeste respect op te brengen voor niet alleen hun tegenstrever, maar ook voor de ander aanwezige schakers, hiermee bedoelen wij, dat er tijdens en na de wedstrijden,  alles in stilte moet gebeuren! Eventuele analyses van de partijen kunnen gedaan worden buiten de speelzaal! De toernooileider zal hierop toezien, en de nodige maatregels treffen zodat de medespelers in alle stilte hun schaakpartij kunnen spelen!

Art. 8 (puntentoekenning)

Volgende punten worden toegekend tijdens het clubkampioenschap:

Art. 9 (bepaling van de clubkampioen)

Naar gelang de indeling van de reeksen, die besproken zal worden op de "Algemene Ledenvergadering", zal er per reeks een kampioenstitel te behalen zijn. Indien er gespeeld wordt in meerdere reeksen, zal de kampioen van de A-Reeks de uiteindelijke clubkampioen zijn! Het eerste personeelslid van "bpost" (of oudere bedrijfsnamen) of er ten tijde van zijn/haar pensioen werkzaam was, in de rangschikking zal de titel ontvangen van "Postkampioen" Indien er meerdere schaakleden zijn met hetzelfde aantal punten, zal de berekening van het aantal winstpunten van doorslaggevende aard zijn om de uiteindelijke clubkampioen te bepalen!

Art. 10 (verzuimtijd)

Er is geen verzuimtijd voorzien. d.w.z. automatisch verlies bij eerste vlagval.

Nog 78 dagen tot de start van de nieuwe competitie.

Klik op dit vlak om te sluiten.00:00:02
Het recentste toernooi (Post_2019-2020) is automatisch geselecteerd. Indien U een ander toernooi wilt kan U dit kiezen via het menu(Actief toernooi ==> Kies toernooi)

Klik op dit vlak om te sluiten