Index
Hoe doe/maak ik …?
Gebruik het stappenplan om een volledig toernooi te maken vanaf nul.

Handleiding

Gebruiker opties

Als je klikt op een menu item met submenu's dan krijg je een pagina met alle onderdelen van dit submenu.
bijvoorbeeld: bij klikken op punten krijg je de 2 onderliggende lijsten met de punten. 1 gesorteerd op punten en 1 op verliespunten.

Startpagina

Kies opties Er zijn 3 mogelijke standaard startweergaven bepaalbaar door de toernooiverantwoordelijke.
 • Nog niet gestarte toernooien/Geen enkele partij ingebracht
 • Lopende toernooien
 • Beëindigde toernooien/Alle partijen ingebracht
De lopende toernooiweergave is ook door elke gebruiker aanpasbaar. Ga hiervoor naar de Home knop en kies "Kies profielopties".
Je keuze wordt opgeslagen in cookies en is dus per computer veranderbaar en wordt verwijderd als je je cookies verwijderd.
Alle gekozen opties worden automatisch gescheiden door een horizontale lijn.
Je kan 9 profielen aanmaken en een eigen naam geven. Deze worden getoond onder de link "Kies profielopties". Het 1° profiel is het standaardprofiel bepaald door de toernooibeheerder tenzij je dit zelf wijzigd. Dit is het profiel dat gebruikt wordt als je klikt op de Home knop.

Menu: Actief toernooi

Opmerking: Bij de volgende opties heb je een filter om enkel de gewenste spelers te tonen. Er is dan ook een aanvinkvak om te kiezen dat beide spelers moeten vermeld zijn.
 • Kruistabellen
 • Resultaten van de spelers
 • Uitgestelde partijen
 • Kalender
 • Te spelen partijen

Doel: Ingebrachte info bekijken

 • Kruistabel


  • Tabellen:
   Er zijn evenveel punten vermeld als er ronden zijn per kruising van 2 spelers. De speler op de horizontale lijn wordt steeds eerst vermeld.
   • Basistabel: Dit is de tabel volgens invoer van de spelers
   • Tabel op punten: Dit is dezelfde tabel als de basistabel maar gesorteerd volgens de al behaalde punten
   • Tabel op verloren punten: Dit is dezelfde tabel als de basistabel maar gesorteerd volgens het verschil van de punten welke de spelers behaald zou hebben als ze alles hadden gewonnen.
   • Tabel alfabetisch: Spreekt voor zich zeker ☺.
  • Tabel volgens het Amerikaanse systeem
   • Er is één lijn per ronde
   • Als je klikt op een naam kom je naar de individuele uitslagen van deze speler.
 • Punten


  je kan op de meeste kolommen sorteren. Klik hiervoor op de kolomkop.
  • Stand Op punten. Dit is de stand met de werkelijk verdiende punten
  • Stand Op verloren punten Dit is gesorteerd op het aantal punten welke niet gehaald werden tegenover het maximum te halen punten.
  Als je klik op een naam zie je de individuele uitslagen van deze speler.
 • Lijsten


  • De uitslagen van de laatst gespeelde partijen
   • Als je klikt op de datum worden er meer of minder uitslagen getoond
  • De spelerslijst met ELO punten en link naar kbsb/fide indien ingegeven door een verantwoordelijke
  • De speeldagen
  • Aantal nog te spelen partijen
  • Resultaten van de spelers
 • Grafisch


  • Alle nog te spelen partijen *
  • Alle uitgestelde, afgebroken of onbekende partijen *
  • De punten per speler als taartgrafiek
  • De punten per speler als staafgrafiek
  • De meter: Lijn met gespeelde en nog te spelen partijen
  * Een gele(witspeler zijn kant)/zwart lijn met een driehoekje richting de witspeler als je maar in 1 richting moet spelen. Een groene lijn met een cirkeltje als je in meerdere richtingen tegen elkaar moet spelen. In het symbool staat het aantal keer dat je moet spelen.
 • Te spelen


  • Volgende ronden
  • Volgende ronden voor alle gekozen toernooien
  • Uitgestelde, Afgebroken of onbekende partijen plus de al op voorhand gespeelde partijen
  • Kalender met de uitslagen
  • Kalender zonder de uitslagen
  • Volgende ronde tabel
  • Kalender tabel
  • Alle nog te spelen partijen
 • Synopsis


  Je kan bij de eerste 2 opties de clubs, groepen en toernooien kiezen.
  • Winst Toont een kruistabel met de uitslagen onderling
  • Punten Toont een lijst met de punten over de jaren heen.
  • Deelnames
 • De afwezigheidslijst

  Inloggen vereist om in te vullen! Anders kan iedereen zomaar iedereen afwezig stellen.
  Je ziet wie afwezig is en wat er zoals te doen is. Indien je zelf een afwezigheid wilt invoeren kies je van en tot en ziet automatisch tegen wie je op die dagen zou moeten spelen. Eens je de afwezigheid bevestigd
  • krijgen je tegenstanders voor die periode en de betrokken bestuursleden een e-mail dat je deze periode niet komt.
  • Worden de geplande partijen uit de voorziene speeldata gehaald
  • Kan je op die dagen niet meer gepland worden om toch te spelen (enkel voor beheerders)
 • Toernooireglement


  Dit moet dan wel ingegeven zijn door de door toernooileiding
 • Ladder


  Alternatief toernooi. Indien van toepassing
 • Kies toernooi.

  • Meestal kan je best kiezen voor: "Altijd het standaard toernooi gebruiken" (Rode knop met groene letters) Dit is de keuze die het bestuur maakt. Dit zou de/het lopende toernooi(en) moeten zijn.
  • Je krijgt hier een lijst van alle toernooien. Je kan rechtstreeks klikken op de naam om 1 selectie te maken of werken via selectievakjes en een maximum van 5 toernooien kiezen.
   Als de lijst te groot is om je toernooien te vinden kan je de overbodige of benodigde groepen sluiten/openen naar keuze door er op te klikken.
  • Eventueel kan je na de keuze de volgorde veranderen. Wijzig de volgorde van de id's van de toernooien.
  • Je kan ook het toernooi forceren. Hiervoor moet je het nummer kennen. Je voegt de parameter toe aan het adres. Bijvoorbeeld https://janr.be/schaak/sc_post-gent/?trn=57 Het toernooi moet natuurlijk wel bestaan voor de opgegeven club.
  • Je kan ook het toernooi ook exporteren naar Excel. Je moet hiervoor wel Excel for Microsoft 365 of Excel 2021 of hoger hebben (Windows of mac) of via Excel online office.com. Met Excel 2019 of ouder werkt dit dus niet (volledig)
   Je moet ingelogd zijn!
 • Notatie en verslag.


  Je moet ingelogd zijn!
  Voor elke partij kan een notatie ingebracht worden en voor elke speler van die partij een verslag. Niemand kan een verslag inbrengen voor een ander. Ook het bestuur niet! Eens de partij ingebracht is kan je deze rechtstreeks op de site naspelen. Werkwijze:
  • Ga naar een pagina waar de individuele uitslagen staan.
   • Kruistabellen
   • Uitslagen van vorige speeldag. Dan moet je wel rap zijn ☺ want deze lijst verdwijnt automatsch om 12u na de speeldag
   • Kalender
  • Klik op de uitslag.
  • Klik eventueel op tab "Partij"
  • Klik op "Ga naar partij"
  • In het nieuwe scherm staat een schaakbord (altijd voor jouw partij en voor andere partijen enkel indien de notatie al ingebracht is)
  • Speel je partij na
   • In een echt schaakprogramma exporteer je de pgn notatie. Zie handleiding van je programma
    • Vervang de tekst met deze in het geëxporteerde bestand
   • In het schaakbord op de site
    • Doe je zetten
    • Klik op "Kopieer van spelbord"
  • Klik op bewaar
   Als het pgnveld niet overeenkomt met de zetten in het schaakbord zal er gevraagd worden om deze alsnog over te nemen. Kies "Ok" als je dat wilt. Anders "Annuleren". Opgelet Als je de tekst overgebracht hebt van een extern programma kies je zeker voor "Annuleren".
  Vereisten:
  • Er moeten zetten in de notatie staan.
  • Beide namen moeten in de notatie opgenomen zijn
   Voorbeeld:
   [White "Freddy Buysse"]
   [Black "Remue, Jan"]

Vroeger

Alle uitslagen welke we nog hebben van vroeger.

Menu: info

 • Paringstabel


  Voor manuele paringen kan je hier een lijst maken van 4 tot 250 spelers
 • Lege kruistabellen


  Voor manuele paringen kan je hier een tabel maken voor de spelers (4-250). Voor de afdruk kan je de namen invullen indien gewenst.
 • 2 types notatieformulieren


 • Ingevuld notatieformulier


  Laad een pgnbestand op en krijg een pdf met ingevuld notatieformulier terug. Maximum grootte van pgn bestand is 20000 bytes, ± 30 partijen
  Werkwijze.
  • Zelf de zetten inbrengen in eender welk degelijk schaakprogramma
  • De partij(en) exporteren naar een pgn bestand en liefst onthouden waar je het bewaard.
  • De pagina openen
  • Het bestand zonet aangemaakt in punt 2 selecteren
  • Optioneel
   • Een logo kiezen
   • Een titel ingeven
   • Kiezen wel of niet een eindpositie afdrukken
   • Ingeven bij welke zetten je een afdruk wilt. Zie voorbeeld
   • De beide bordformaten instellen
   • Kiezen wat je wilt afdrukken
    • Notatie
    • Bord
    • Beide
  • Klikken op maak formulier
  • Het formulier wordt in de map downloads bewaar en opent niet automatisch
 • Uw laatste bezoeken

  Uw laatst bezochte pagina's van het toernooi.

Contact

Neem contact op met ons bestuur

Sneltoetsen


 • Sommige opties hebben een sneltoets. Je gebruik deze sneltoets samen met de alt toets op uw klavier. De sneltoets is hieronder onderlijnt
  • Afwezigheidskalender
  • Home
  • Kalender
  • Ledenlijst (verplicht inloggen)
  • Menu volledig
  • Volgende partijen
  • Stand
  • Tabel
  • Uitgesteld
  • Vroeger
  Rode letter opent in een nieuw blad
Beheerder opties
Indien de teksten een beetje te klein zijn (of te groot) dan kan je naar keuze deze vergroten zonder dat dit invloed heeft op andere pagina's.
Voor de volgende beheerderopties dien je ingelogd te zijn. Wil je toegang dan dien je hiervoor rechten aan te vragen bij iemand die de rechten kan aanpassen.
Dit is:
 • Freddy Buysse
Dit moet wel goedgekeurd worden door het bestuur. Vanzelfsprekend moet je lid zijn van de club.

Groepen

Wat is een groep?


Een groep kan veel zijn. Zoals type toernooi (blitz, rapid, clubkampioenschap, ..), niveau (Elo>2200 en Elo<2000, enz.), een jaar (indien meerdere toernooien per jaar), een club, een verantwoordelijke (indien deze meerdere lopende toernooien terzelfder tijd heeft), enz. Voor elke groep kan je één logo toevoegen. Het logo wordt afgedrukt linksboven in de notatieformulieren. Het logo mag max. 20kB zijn en 35*45 pixels

Een groep wordt gebruikt om:

 • Rechten toe te kennen
 • Te filteren
 • Te identificeren.
Je kan de groepen:
 • Maken
 • Bewerken/verwijderen
 • Rechten toekennen (enkel groepsrechtenbeheerder)
  Dit is:
  • Freddy Buysse
Zodra je een groep maakt heb je er ook onmiddellijk rechten op. Wil je iemand anders rechten geven dan moet een groepsrechtenbeheerder dit aanpassen.

Toernooien

Kies in het menu voor "Nieuw toernooi" Er wordt een toernooi aangemaakt met standaard waarden onder de 1° groep waar je rechten op hebt.

Eens een toernooi gemaakt is kan je de eigenschappen hiervan bewerken via "Bewerk toernooi" en de symbolen/punten van een toernooi bewerken via "Toernooi punten en symbolen"

Rechten

Voor elke gebruiker met toernooirechten kan je per toernooi instellen of deze het toernooi mag wijzigen.

Standaardtoernooien

Hier kan je bepalen welke toernooien (maximum 5) geopend worden als de webpagina opstart zonder toernooi ingegeven op de adresbalk..

Startpagina's

Er zijn 4 verschillende startpagina's Voor alle 4 de mogelijkheden kan je verschillende opties laten zien.
Opgelet: Dit is per club en dus voor alle toernooien van deze club!
Belachelijke opties, zoals de stand of uitgestelde partijen terwijl het toernooi nog niet gestart is, zijn niet mogelijk!
Indien je als beheerder zelf geen pagina's heeft ingesteld zijn dit de opties
 1. Nog geen partijen ingebracht/toernooi nog niet gestart.
  1. Spelerslijst
  2. Volgende ronden
 2. Alle partijen ingebracht/toernooi beëindigd.
  1. Uitslag op punten
  2. Tabel op punten
  3. Resultaten van alle spelers
 3. Lopend toernooi/gestart en nog niet gedaan.
  1. Uitslagen vorige speeldag
  2. Meter
  3. Uitslag op punten
  4. Volgende ronden
 4. 1° pagina's bij meerdere toernooien.
  1. Bevat geen standaard pagina's
Kies opties Je kan deze aanpassen via het menu Beheerder ➨ Startpagina's en 1 van de 4 opties. Je ziet links de mogelijke opties. Kopieer deze met de knoppen tussen de 2 lijsten.
 • Voeg alles toe: ➡➡➡
 • Voeg geselecteerde opties toe: ➡
 • Verwijder geselecteerde opties: ⬅
 • Verwijder alle opties: ⬅⬅⬅
 • Plaats de al gekozen opties omhoog of omlaag met de knoppen ⬇ en ⬆
De opties in het rood combineren all gekozen toernooien en worden dus maximaal 1 keer getoond!

Controle

Dit controleerd of er spelers zijn uit 2 verschillende toernooien en of er voldoende speeldata ingebracht zijn.

Verkeerde uitslagen verbeteren.

 • Via menu beheerder ➨ "Fout ingebrachte partijen" Uitslag Je klikt gewoon op
  • ⇔ om de spelers van kleur te wisselen
  • ①-⑨ om de partij te verplaatsen naar de ronde met dat nummer
  • 🗑 om de partij de verwijderen.
toernooieigenschappen
toernooieigenschappen

Indien je dit toernooi als het standaard toernooi wilt instellen kan je dit doen via beheerder(je naam) ➨ Toernooien ➨ Standaard toernooi.

 • NaamKies een ernstige en duidelijk naam
 • OmschrijvingOmschrijving van het toernooi. Optioneel
 • GroepDe gekoppelde groep
 • RondenHoeveel ronden 1-10. 1 ronde is 1 × iedereen tegen iedereen. De onpare ronden komen overeen met de paringstabel. De even met omgekeerde kleuren.
 • SpeeldagDe standaard speeldag
 • Ref. jaarHet referentiejaar van het toernooi. Voor berekening in de synopsis
 • WinstpuntenToon of verberg de winstpunten
 • PuntensysteemKies een gekend puntensysteem. Indien nodig vragen aan de webbeheerder om "iets" nieuw
 • AchtergrondKies welke achtergrondkleur je wilt voor het toernooi of vink geen aan.
 • SplitpuntenIndien een voorbereidend toernooi kan je de puntenlijsten splitsen op deze plaatsen.
 • ZichtbaarToon of verberg het toernooi
 • Alt.ParingEr kan gewerkt worden met een alternatieve paring. Deze moet naderhand ingegeven worden via het menu Beheerder ➨ Toernooien ➨ Alternatieve paring.
 • Toon vanafToon het toernooi vanaf deze datum
 • Toon totVerberg het toernooi vanaf deze datum
 • Fide infoToon of verberg fide-info
 • AgendaToon een link naar een kalender bestand om te importeren in je eigen agenda
 • TekstenBewerk de teksten
  • Kop
  • Voet
  • Reglement
Indien voor 1 of andere reden het nodig is om af te wijken van de paring kan je hier zelf een alternatieve paring maken. Werkwijze en verplichtingen
 • Elke rij staat voor 1 subronde
 • Er moeten exact evenveel lijnen zijn als er subronde nodig zijn.
 • Op elke lijn moet elk nummer (1 tot aantal spelers) vermeld zijn.
 • Elk nummer moet exact 1 keer voorkomen per lijn.
 • Splitsing tussen borden met één spatie en tusen wit- en zwartnummer met één koppelteken. Zie ook voorbeeld.
 • Elke speler moet exact 1 keer spelen tegen alle andere spelers
 • Er mogen nog geen partijen ingebracht zijn.
Je kan meerdere titels toekennen aan de spelers. voorbeelden:
 • Clubkampioen
 • Blitzkampioen
 • Jeugdkampioen
 • 1° dame

Spelers

 • Nieuwe spelers toevoegen


  De spelers kan je in 1 of meerdere keren inbrengen. Voer per lijn 1 voornaam en familienaam in gescheiden door een komma en klik op toevoegen
  Opgelet: De volgorde van inbrengen bepaald de kalender. Je kan de volgorde later aanpassen via Spelers volgorde wijzigen
  Opgelet: Elke combinatie voor-/familienaam mag maar 1 keer voorkomen binnen een toernooi.
 • Spelers Bewerken


  • Je kan per speler de volgende gegevens aanpassen
   • Voornaam
   • Familienaam
   • Fide-KBSB
    • AangeslotenNog steeds aangesloten bij de bond en federatie
    • KBSB nummer
    • KBSB-ELO
    • Fidenummer
    • Fide-ELO
   • Opmerking
   • Extra punten
    • De gewone punten
    • Weerstandspunten(ook gekend als Buchholz of Solkoffscore)
    • Winstpunten(ook gekend als Sonneborn-Berger)
    Dit kan gebruikt worden voor overdracht van een voorgaand toernooi. vb. overdracht van een voorronde.
  • Volledig verwijderen. Dit zal invloed hebben op de kalender e.d. Zie verder
  • De niet gespeelde partijen in een keer instellen als remise of al dan niet met forfait winst of verlies. Handig als de speler voortijdig het toernooi verlaat.
  • Enkel de partijen verwijderen
  BELANGRIJK: Als je spelers toevoegt of verwijderd nadat er al partijen ingevoerd zijn ZAL de kalender wijzigen. Hierdoor zijn bepaalde al ingebrachte uitslagen niet langer toehankelijk! Je kan deze partijen opzoeken via Beheerder ➨ Toernooien ➨ "Fout ingebrachte partijen" en daar eventueel verplaatsen naar een juiste plaats.
  Opgelet: De drie laatste opties kan je niet ongedaan maken.
  Opgelet: Enkel de namen zijn verplicht. Andere gegevens zijn dus optioneel.
  Info: Je kan de fide-KBSB en/of de punten verbergen met de selectievakjes bovenaan. Dit wordt opgeslagen als cookie op de lokale computer per toernooi.
  Info: Spelers welke niet terug gevonden worden in de ledenlijst staan in het rood.
 • Spelers verwijderen

  • In plaats van verwijderen kies je meestal beter om de speler "bye" te plaatsen. Dit doe je door gewoon het woord "bye" te plaatsen voor de voornaam. Op deze manier blijft de kalender behouden.
   Voorbeeld: Jan wordt bye Jan
   • Werkwijze voor behoud van de gegevens:
    • Maak een kopij van het toernooi inclusief gegevens
     • Beheer ➨ Toernooien ➨ Bewerk ➨ toernooi
    • Activeer de kopij
     • Home ➨ Kies uit alle toernooien ➨ Kies de kopij ➨
    • Bewerk het toernooi en vergewis je ervan dat het wel degelijk de kopij is
     • Beheer ➨ Toernooien ➨ Bewerk toernooi
    • Wijzig de naam van het toernooi naar iets duidelijk en kies eventueel voor "Zichtbaar" uit
    • Stel de speler op bye door bij de voornaam "bye " vooraan te plaatsen
     • Beheer ➨ Toernooien ➨ Bewerk spelers
    • Kies terug de juiste toernooien als standaard opstarttoernooien
     • Home ➨ Kies uit alle toernooien ➨ Kies de kopij ➨
  • Wil je toch verwijderen, klik achteraan de naam op "Verwijder" en bevestig de actie.
 • Spelers volgorde wijzigen


  Via drag en drop kan je de volgorde van de spelers wijzigen.
  • Via gewoon slepen verplaats je 1 speler naar de plaats waar je deze lost
  • Via slepen met ingehouden shifttoets wissel je 2 spelers onderling van plaats
  Opgelet: Gezien de volgorde van de spelers de kalender bepaald zal elke wijziging invloed hebben op de kalender.
Werk de liga-elopunten bij indien de spelers hun stamnummer is ingebracht
Werk de fide-elopunten bij indien de spelers hun stamnummer is ingebracht
Pas de volgorde van de spelers aan. Dit zal de Kalender doen wijzigen.
Pas de weergave aan voor grafische weergave van de te spelen partijen. Uitgesteld/afgebroken of alle te spelen partijen

Uitslagen inbrengen

Je kan uitslagen op meerdere manieren inbrengen. Voor de eerste 5 opties moet je klikken op de huidige uitslag of het streepje, invullen en OK klikken. De datum wordt automatisch gekozen volgens uw keuze van de toernooi-eigenschappen. Indien uitgesteld of afgebroken MOET je invullen welke speler hiervoor koos.
Via
 • Kruistabellen
  • Basis
  • Op punten
  • Op verloren punten
  • Alfabetisch
  • Amerikaanse tabel
 • Lijsten
  • Uitslagen vorige speeldag
  • Resultaten alle spelers
 • Te spelen
  • Volgende ronde
  • UAOV partijen
  • Kalender
  • Kalender tabel
  • Te spelen partijen
 • In de startpagina heb je, als beheerder, een lijst met partijen welke al moesten gespeeld zijn volgens "de kalender" en volgens "volgende ronden". Deze kan je hier in 1 keer aanpassen.
  Standaard is dit 'gesloten' op dagen dat er geen partijen voorzien zijn. Klik op de blauwe driehoek om dit te openen.
  te spelen partijen
 • Via menu beheerder ➨ Toernooi ingaven
  • Kruistabel
   • Hier kan je ALLE partijen in 1 keer inbrengen. Echter zonder opmerking en met standaard datum. Bestaande gegevens blijven behouden.
  • Voeg partijen toe
   • De gekende gegevens worden steeds aangepast bij het selecteren van de 2 spelers.
   • Er moet bevestigd worden.
  • Wijzig partijen
   Je kies 2 spelers en kiest de uitslag
   • De gekende gegevens worden steeds aangepast bij het selecteren van de 2 spelers
   • De uitslag wordt onmiddellijk weggeschreven in de database.
   • Uitgesteld, afbreken of onbekend ingeven is hier niet mogelijk.
  • Ingegeven partijen aanpassen
   Selecteer 1 of meerdere partijen
   • Kies voor bewerk selectie om te wijzigen of
   • Verwijder selectie om de partijgegevens te verwijderen.
Uitslag

Bewerk speeldata

De voorziene speeldatums van de officiële kalender kunnen hier ingegeven worden. Deze worden gebruikt voor de kalender en voor de notatieformulieren. De notatieformulieren kunnen niet gegenereerd worden als er niet voldoende datums ingebracht zijn.

Optioneel kan je deze data ook aanmaken in de "Volgende ronde data" Hiervoor vink je deze onderstaande optie aan.
kopij data
Opgelet: Vink dit maximum 1 keer aan per toernooi. Dit overschrijft de bestaande gegevens niet!

Bewerk data voor de volgende ronden

In samenwerking met de officiële data heb je ook de data voor de volgende ronden. Dit zijn de data waar de aangepaste te spelen partijen (Op voorhand gekende afwezigheden, afgebroken en uitgestelde partijen) bepaald worden.
volgende ronden data Je kan per datum volgende gegevens ingeven
 • Naam
 • Opmerking. Enkel zichtbaar als je boven de tekst zweeft met de muis.
 • Knipper frequentie per milliseconde (dus niet te klein instellen)
 • Voorgrondkleur.
 • Achtergrondkleur
  • Via de knop achtergrond kan je ook een foto toevoegen en instellen.
  • Je kan volgende opties instellen.
   • De foto. Nieuwe foto's moeten wel eerst opgeladen worden voor je ze kan kiezen. Onder bestaande foto's zie je de al opgeladen foto's.
   • Het formaat
   • De positie
   • Eventuele herhaling
 • Wanneer de datum tonen
  • Altijd
  • Nooit
  • Indien er ook partijen zijn.
 • Toon de bye spelers
 • Tonen vanaf welke datum
  Opmerking: De data welke zichtbaar zijn volgens het veld "toon vanaf" staan met een groene achtergrond.

Volgende ronden

Als er partijen afgebroken of uitgesteld zijn kan je deze opnieuw paren. Zie ook de 2 vorige punten
Je kan ook kiezen voor semi-automatisch. Zie verder Eerst maak je de datums aan en daarna kan je de partijen verdelen over de ingegeven data. Er zijn 2 methoden. Voor beide methoden moeten de data al aangemaakt zijn. Start met methode 1 en verfijn met methode 2 en 3.
herpaar 1 partij

 1. Je kan een volledige speeldag markeren voor een specifieke dag via de kalender. Ga naar de kalender en klik op de datum van de ronden welke je wilt toevoegen aan een nieuwe speeldag in de volgende ronden.

 2. Je kan een 1 partije markeren voor een specifieke dag met dezelfde methode als de punten ingave. Klik op een partij maar kies voor "Volgende ronde" Kies in de keuzelijst de gewenste datum en klik op "Ok". Deze optie is uitsluitend beschikbaar als de partij nog niet is gespeeld. Na klikken op "Ok" worden conflicten, zoals de partij is gepland op een andere dag of een speler speelt al op deze datum, verwijderd.
 3. Via Beheerder ➨ "Toernooi ingaven" ➨ "Volgende ronden partijen"
  Je kan zien wie er afwezig is. Dit werkt natuurlijk slechts als de afwezigheidskalender correct bijgehouden wordt.
  Onderaan elke speeldag staat ook wie (nog) niet speelt.
  volgende ronden partijen Via slepen naar de juiste datums kan je de datum van de nog te spelen partijen (her)bepalen.
  Zodra je start met slepen worden de beschikbare datums in kleur weergegeven. Groen=OK, rood=Niet OK. De nog te bepalen partijen staan onderaan alfabetisch gesorteerd in blokken per witspeler.
  Je kan eventueel ook filteren
  • Op 1 of meerdere (delen van) namen gesplitst met een komma
  • Op type
   • Alles
   • Uitgestelde partijen
   • Afgebroken partijen
   • Uitgesteld en afgebroken partijen
   • Niet uitgesteld of afgebroken
Op het einde van een toernooi kan je ook een berekening maken van de uitgestelde, afgebroken en / of onbekende partijen. Via het menu
herparen

Semi automatisch herparen van de partijen

Via Beheerder ➨ "Toernooi ingaven" ➨ "herpaar" ➨ 2 mogelijkheden
herparen begin Je kan kiezen tussen alle partijen of enkel deze welke uitgesteld, afgebroken of onbekend zijn. Selecteer in de 1° kolom de partijen welke je wilt herparen en klik onderaan op de knop herpaar.
herparen gedaan In de laatste kolom staat de nieuwe ronde volgens de computer. Hierop wordt ook automatsch gesorteerd na de paring. Je kan dit per ronde aanvaarden door te klikken op deze ronde net zoals je dit doet in de kalender.
Bij het aanwijzen van een cel in de kolommen Wit, Zwart, AU?, 'Originele ronde' en 'Nieuwe ronde' worden de lijnen met dezelfde inhoud gemarkeerd. In de foto hiernaast alle lijnen van ronde 1H.

Je kan best meerdere keren proberen met verschillende sorteringen. Om te sorteren klik je op de kolomkoppen.

Formulieren

Maak simultaan notatieformulieren.

2 lijnen koptekst kunnen opgegeven worden. Via de groep kan er een logo afgedrukt worden. De simultaanspeler, de tegenstander en de datum worden ingevuld.

Notatieformulieren

Deze optie maakt een pdf-bestand welke je kan afdrukken. Dit bestand is al ingevuld met de gekende gegevens.
Het is echter niet mogelijk notatieformulieren te genereren als de speeldatums nog niet (volledig) zijn ingevuld. Zie "Bewerk speeldata". Ook worden de al gespeelde partijen niet weergegeven afgedrukt.
 • Het logo van de groep
 • De omschrijving van de groep
 • De voorziene speeldag Optioneel
 • De 2 spelers
 • De omschrijving van het toernooi
 • De rondenaam

Scoreformulieren

De al gespeelde partijen niet weergegeven afgedrukt.

Leeg scoreformulier

Dit dient manueel ingevuld te worden.
7 partijen op 1 a4-blad

Uitslagenboekje

Dit maakt een A5-boekje in pdf-formaat met de gekende uitslagen ingevuld.
Druk dit boekje af in een 'reader' met 'binding: left'

E-mail naar de spelers

Dit opent een e-mail met de gekende adressen uit de ledenlijst welke meedoen met het actieve toernooi.

Na een toernooi

Na een toernooi zou je
 • De eindpunten moeten laten berekenen.
  Beheerder ➨ Toernooien ➨ Bewerk toernooi
  en klik op de knop "Bereken plaatsen"
 • De titels (zoals Clubkampioen, groepswinnaar, …) toekennen aan de betrokken spelers.
  Beheerder ➨ Toernooien ➨ Bewerk titels
  Kies voor elke gewenste speler, dus niet voor elke speler, een titel. Desgewenst kan je nieuwe titels toevoegen of bestande wijzigen/verwijderen via de blauwe driehoek. Klik op de driehoek om de lijst te openen pas de verkeerde lijn aan en klik op bijwerken of verwijderen. Onder de bestaande lijst kan je opteren om een nieuwe titel toe te voegen.

Omgevingen

Er zijn meerdere omgevingen. Deze dienen om de ontwikkeling en/of voor testen. Wie voor een omgeving rechten heeft ziet ook een menuonderdeel in het menu "Beheerder".
Omgevingen
Alle omgevingen hebben hun eigen database. De productiedatabase wordt van tijd tot tijd over gekopieerd naar de verschillende test- en ontwikkelomgevingen. Belangrijk: De login en het wachtwoord is dus mogelijks nog niet gewijzigd als je probeert in te loggen en je hebt recent je gegevens gewijzigd! Je kan dit wel vragen aan de web verantwoordelijke! Naar gelang de omgeving duurt dit wel een tijdje (2 - 30 minuten)
Extra

Problemen

Soms kan je geen ander toernooi meer kiezen. Dit is een browserfout.
Meestal kan je de cookies aanpassen via een klik met de rechter muistoets vooraan in de adresbalk net voor de tekst op het icoon. Dan zoeken naar cookies.
Je kan ook manueel je cookies verwijderen.
Je kan je cookies vinden op de volgende plaatsen
 • Internet explorer: %LocalAppData%\Microsoft\Windows\INetCookies\low
 • Edge: %LocalAppData%\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\AC\#!001\MicrosoftEdge\Cookies
 • chrome: %LocalAppData%\Google\Chrome\UserData\Default
Werkwijze:
 • Kopieer de locatie van uw browser
  • Selecteer met de muis de tekst
  • Toetsen: control-C
 • Toetsen Windows-R
 • Plak de tekst in het venster uitvoeren(control-V)
 • klik ok
 • Verwijder alle bestanden

Wanneer zijn bepaalde functies toegevoegd.

Niet sluitende lijst en datums zijn bij benadering

Start met ingaven via de website=feb 2015; daarvoor via WinTabel met htmlbestanden

Groep Functie Pagina Datum
Tabellen Kruistabellen kruistabel
Amerikaanse tabel standa
Stand Punten stand
Lijsten Vorige speeldag lastgames
Spelerslijst Spelerslijst
Speeldagen kalenderspeeldagen
Aantal partijen te spelen games2play
Resultaten van alle spelers spelersuitslagen
Grafisch Alle partijen 2playall
Uitgestelde partijen 2playua
Grafische weergave punten grafiek
Grafische weergave punten alle spelers grafiek2
Meter Meter
Te spelen Volgende ronden Volgenderonden
Uitgestelde partijen uit-afg
Kalender Kalender
Te spelen partijen te_spelen
Synopsis Synopsis winst synopsis
Synopsis punten synopsispunten
Deelnames deelnames
Partijen Notatie en verslag
Beheer Semi-automatisch herparen re-pair
Test en ontwerpomgevingen in het beheerdersmenu.
Toernooi Meerdere ronden (1-10) voor een toernooi edittournament
Extra punten per partijen verwijderd en vervangen door
Meerdere puntensystemen(1,2,3/0,½,1/best of X)
Achtergrondkleur per toernooiinstelbaar
Alle
Toernooi Pagina's voor weergave van meedere toernooien
Deze pagina's worden uitsluitend getoond bij meerdere toernooien en altijd vooraan.
volgenderonden_alles
lastgames_alles
te_spelen_alles
uit-afg_alles
Beheer Rechten zijn instelbaar met beperkte tijd (van en tot) Alle